Vi kan hjelpe deg å skape grønne rom, om det er bydyrking, kjøkkenhager, takhager, andelslandbruk, nyttevekster i parkanlegg, grønne fasader eller dyrking til spisesteder.

I Evas Hage er vi opptatt av å dyrke så økologisk som mulig og i tråd med naturen. Vi ser på hele kretsløpet fra jord til bord og finner løsninger som er både økonomisk smarte og bra for miljøet- som å vanne med regnvann og snekre dyrkekasser av gjenbruksmaterialer. Vi skaper rom som både er matnyttige og gode å være i, enten du er menneske, gulrot eller bie.

Eva Hage kan skreddersy en løsning for ditt prosjekt og være en samarbeidspartner i alle faser:

Design

Vi kan bidra i planleggingsfasen ved å designe og tegne det grønne rommet, finne innovative løsninger på dine utfordringer, finne riktig organisering og utarbeide en god forretningsmodell.

I denne fasen samarbeider vi med arkitekter og landskapsarkitekter ved behov, og ved større prosjekter benytter vi oss av kompetansen til innovasjonsbedriften Tinkr AS.

Etablering

Når tiden er kommet for å skape det grønne rommet kan vi også hjelpe deg. Vi snekrer kasser, lager vanningsanlegg, klargjør jorden det skal dyrkes i, planter, sår og legger en plan for videre drift.

Dette gjør vi i samarbeid med organisasjoner som passer på de som har falt litt utenfor samfunnet, og ved større installasjoner benytter vi anleggsfirmaer til de store løftene.

Drift og vedlikehold

Når det grønne rommet er etablert kan vi også ta på oss oppgaven med å drifte det, enten det er snakk om enklere vedlikehold av et grøntområde eller drift av et andelslandbruk eller markedshage. Vi kan også ta på oss vedlikeholdet av tilstøtende eksisterende grøntområder.

Vedlikeholdet utføres også i samarbeid med ideelle organisasjoner, og eventuelt i samarbeid med anleggsgartnere hvis det er hensiktsmessig.

Våre prosjekter:

Forprosjekt Urbant Landbruk i Drammensregionen

Evas Hage leder et forprosjekt der vi skal kartlegge hva som allerede finnes i Drammen, hva mulighetene er, og hvordan vi best kan skape bærekraftige modeller for urbant landbruk i Drammen. Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører og er støttet økonomisk av Viken Fylkeskommune. Vi håper prosjektet kan hjelpe oss å finne den beste veien til våre grønne mål.