Vår samlede kompetanse er ganske unik og spenner over flere fagfelt. Vi har mange års erfaring med prosjektledelse, forretningsutvikling og innovasjon, men også praktisk erfaring med dyrking, butikk- og kafédrift og kursvirksomhet. I bunnen har vi også kompetanse på økonomi og regnskap. Dette gjør oss i stand til å skreddersy dine bydyrkingsprosjekter og være en samarbeidsparter i alle faser fra planlegging til etablering og drift.

Cathrine Lie

daglig leder

Økonom med mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Gründeren bak Evas Hage som har vært alt fra andelslandbruk til lokalmatkafé. Brenner for å kombinere dyrking, ren mat og bærekraft med sosiale arenaer for mennesker av alle slag.

Anders Wengen

styreleder

Seriegründer som til daglig er partner og konsulent i innovasjonsselskapet Tinkr AS. Var med å starte Ælvebadstua og er medlem i kommunestyret i Drammen. Dedikert familiemann som er opptatt av å gjenoppbygge ryktet til Drammen som en involverende, engasjert og proaktiv kommune.

Liselotte K. Schmitz

prosjektmedarbeider

Er ansatt i Tinkr AS, men bruker tiden på våre felles grønne prosjekter. Hun er utdannet sivilingeniør med hovedvekt på miljø og energi ved NMBU og har jobbet som lærer i flere år. De siste årene har brukt på å absorbere så mye kunnskap som mulig om det å bringe naturen inn i byen.

Anette Borge

prosjektmedarbeider

Utdannet interiør designer fra MI Oslo og kunstner fra Einar Granum Kunstfagskole, med et hjerte som banker for økologi og miljø. Hun har lang erfaring med å jobbe med plantegninger og kreative løsninger. Gjenbruk, praktiske og nytenkende løsninger innenfor utforming av urbant landbruk og bydyrking er en av hennes styrker.