Vår samlede kompetanse er ganske unik og spenner over flere fagfelt. Vi har mange års erfaring med prosjektledelse, forretningsutvikling og innovasjon, men også praktisk erfaring med dyrking, butikk- og kafédrift og kursvirksomhet. I bunnen har vi også kompetanse på økonomi og regnskap. Dette gjør oss i stand til å skreddersy dine bydyrkingsprosjekter og være en samarbeidsparter i alle faser fra planlegging til etablering og drift.

Cathrine Lie

daglig leder

Økonom med mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Gründeren bak Evas Hage som hun har drevet siden 2015. Brenner for å kombinere dyrking, ren mat og bærekraft med sosiale arenaer for mennesker av alle slag.

Anders Wengen

styreleder

Seriegründer som til daglig er partner og konsulent i innovasjonsselskapet Tinkr AS. Var med å starte Ælvebadstua og er medlem i kommunestyret i Drammen. Dedikert familiemann som er opptatt av å gjenoppbygge ryktet til Drammen som en involverende, engasjert og proaktiv kommune.