Tuft Gård

På Tuft Gård i Sande dyrker Renathe og Magnus økologisk hvete, bygg og havre. De har ei lita gårdsmølle, hvor de maler korn til steinmalt mel fra årets avling. Dette blant annet fordi de er opptatt av kvalitet og god smak. Mel er ferskvare, og har bedre smak og næringsinnhold når det er ferskt.

Produksjonen på gården er økologisk, noe som betyr at de verken bruker kunstgjødsel eller sprøytemidler. Ved å drive økologisk legger de til rette for at blant annet meitemarken skal trives. Til gjengjeld gjør meitemarken en fantastisk jobb slik at de får en matjord som gir gode forutsetninger for å dyrke maten vår i samspill med naturen.

Kornslag
På Tuft dyrker de sorter av korn som ikke har vært i handelen på mange år. Disse eldre kornsortene fungerer rett og slett bedre til økologisk dyrking. Samtidig smaker de bedre, og har en annen næringssammensetning enn dagens sorter som er avlet for stor avling og høy bakeevne (luftig bakst).

Det varierer hva slags kornslag de har mel til salgs av fra år til år. Dette på grunn av at de har et vekstskifte hvor det hvert år må vurderes hva som er best egna. Ulike forhold kan også gjøre sitt til at de må gjøre endringer i planene i løpet av året.

Kornslagene de har i omløp i vekstskiftet er:
Hvete: vårspelt, høstspelt og møystad
Bygg: domen og nakenbygg
Havre: nakenhavre

Dyrking
Kornet såes stort sett om våren, foruten høstspelt, som sås i september og overvintrer. De gjødsler kornet med husdyrgjødsel, som gir en langsom frigjøring av næringsstoff til plantene. I tillegg har de et vekstskifte med kløverrik eng. Enga gir god hvile for jorda, samtidig som de får bort mye ugras som trives bedre i kornåkeren enn i grasenga. Kløveren i enga har den egenskapen at den henter næring (nitrogen) fra lufta, og gjør den tilgjengelig for kornplantene året etterpå. Mellom kornplantene trives det mye ugras som de må håndluke eller slå med ljå. Det er særlig åkertistel, kveke og balderbrå som viser seg som problematisk ugras på Tuft. IMG_4310

Høsting

Kornet treskes i slutten av august og utover i september avhengig av været, hvilket kornslag det er, når det er sådd og hvor varm sommeren har vært. Kornet blir kjørt rett inn i egen korntørke, hvor kornet må tørkes ned til 14-15% vanninnhold – først da er kornet lagringsdyktig over lang tid.

Kornet blir malt fortløpende etterhvert som medlemmene bestiller, slik at vi kan få rykende ferskt rent mel!

Hjemmeside: rentmel.info

Produkter


MATNYTTIG FELLESSKAP – EVAS HAGE LOKALMAT AS