Solberg Gård

Solberg Gård drives av Ingeborg og Ole Kristian Sylling. Den ligger idyllisk til i Sylling, øverst i Lierdalen. De har mange dyr på gården, deriblant geiter, griser, kaniner og høner, men det er de ca 40 ammekuene som sørger for at vi får økologisk storfekjøtt. Ingeborg driver i tillegg med «inn på tunet«, der utvalgte elever fra ungdomskoler i Lier får en alternativ opplæringsarena. Det er med å forklare alle dyrene!

Det de altså har mest av er storfe av rasen Aberdeen Angus. Kuene går med kalvene på beite fra tidlig i mai til seint i oktober, og har også tilgang til uteareal når de går i fjøset resten av året. Vintererstid spiser de egenprodusert silo. Kalvene går sammen med moren i 7-8 måneder. Solberg Gård er medlem av storfekjøttkontrollen som igjen er knyttet opp mot husdyrregisteret i statens helsetilsyn. De er også Debio godkjent, og all produksjon er økologisk.

Kjøtt er en viktig kilde til protein, A og B vitamin og til mineralstoffene sink, selen og jern. Når dyrene bare spiser grovfôr, så vokser de saktere, på denne måten får kjøttet en bra fettsyresammensetning med mye omega 3 og lite omega 6. Når vi slakter et dyr for å spise det er det viktig at vi respekterer dyret ved å bruke så mye av det som mulig. Det er derfor vi selger det som pakker, med alt fra fileter til kraftbein. Da får alle litt forskjellig, vi får brukt hele dyret, og man kan komme til å oppdage nye og spennende stykningsdeler man ellers ikke ville prøvd.
Solberg Gård på facebook

 
Produkter