Lokale Birøktere

Vi har flere flinke birøktere i nærområdet, som Mariann Asakskogen, Helge Nybakken, Sørumgården og Tore Listøl. De sørger for at vi alltid har lokalprodusert honning i Evas Hage.

Honning er et ekte naturprodukt som er full av gode egenskaper. Ved å spise honning hjelper du også til å sørge for at vi bevarer biene, som gjør en formidabel jobb i å pollinere frukt, grønnsaker og blomster. Visste du at å spise litt honning hver dag kan være med å forebygge pollenallergi? Spesielt hvis honningen kommer fra bier som har hentet nektar fra ditt nærmiljø.

Vi har et godt samarbeid med Lier, Røyken og Hurum Birøkterlag, der Helge Nybakken for tiden er leder. De holder åpne møter på Lier Bygdetun hver mandag kl 18.00, og våre kunder er hjertelig velkomne hvis de vil lære mer om honningproduksjon.
Hjemmeside Lier, Røyken og Hurum Birøkterlag: www.norges-birokterlag.no/lokallag

Produkter