Ånerud Gård

Ånerud Gård ligger bare 5km fra Evas Hage, og drives av Alf-Erik Finsrud. Gården ligger idyllisk til, vestvendt og med utsikt
over Lierdalen.  Gården har drevet med husdyrproduksjon siden 1940-tallet, først med melkeproduksjon, deretter med kjøttfe.
I 2010 startet Alf-Erik opp økologisk med rasen Dexter, og gården holder medlemmene våre med både storfekjøtt og meitemark.

 

Storfe dexter
Dexter er en liten kurase med stor framtid. De er nøysomme og gode til å pleie naturlandskapet. De spiser kun gras fra nærområdet/innmarksbeite rundt gården, og kan gå inn og ut som de vil hele året. På vinteren blir de foret med egenprodusert silo. Når dyrene bare spiser rent gras påvirker det selvfølgelig kjøttet. Det får en høyere andel omega 3, og lavere omega 6, og kjøtt av rasen dexter er spesielt godt siden det er veldig marmorert.

Kalvene blir født fra januar frem til slutten av mai, og går sammen med mora frem til oktober. Kalvene vokser relativt raskt og oppnår en vekt på ca 100kg etter 8 måneder. I tillegg til å selge kjøtt selger han også kvigekalver som livdyr. Vi selger kjøttet i pakker der man får en andel av hele dyret. Det betyr at man kanskje møter på kjøttstykker man ikke er vant til, som alle er like gode bare man tilbereder de riktig. Vi legger også ved kraftbein slik at man kan lage sin egen næringsrike kjøttkraft- den gjør seg selv ved å putre ivei på ovnen noen timer eller døgn. Du kan lese mer om Dexter som rase på tyr.no

Meitemark
Alf-Erik driver også med oppdrett av meitemark til sportsfiske. Enten du er storfisker, aktiv sportsfisker eller bare fisker en gang iblant kan Alf-Erik tilby mark som passer for akkurat deg. Han vil at alle skal kunne nyte en fisketur i skog og mark, i lakseelver eller på fjellet, uten å måtte bruke mye tid på å grave meitemark selv.

meitemark_2

Meitemarken heter Dendrobaena Octaedra og er en mosemeitemark som er vanlig i den norske faunaen. Meitemarken kan bli opptil 2,5 gram, men produseres i to størrelser: medium og stor. Da har meitemarken ei snittvekt på henholdsvis ca. 0,9 gram og ca. 1,4 gram. I Norge vokser og yngler meitemarken hovedsakelig i perioden april til november og i denne perioden holder den best kvalitet.

Holdbarheten er avhengig av temperaturen. Normalt vil meitemarken leve 4-6 uker i boks når den oppbevares ved 12-18 grader celsius og ikke utsettes for direkte sollys.

Hjemmeside LierMark: meitemark.no

 


Ved siden av gårsdriften jobber Alf-Erik som faglærer i landbruksfag ved Rosthaug VGS, gamle Buskerud Landbruksskole (link), som leverer grønnsaker til Evas Hage i vinterhalvåret.

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Evas Hage eller Alf-Erik på facebook
Produkter