Ansatte

Evas Hage drives av to gode venner:

Cathrine Lie (til venstre) og Nina Bergli (til høyre).

 

Du kan også møte på Nina Bekkeng i kafeen, som trår til når det trengs.

Foto: Anette Borge

Styre

Evas Hage har et engasjert styre bestående av fem styremedlemmer (fra venstre):

Elin Martinsen Ingebo (representerer medlemmene)
Cathrine Lie (styreleder og daglig leder)
Kari Martinsen (representerer medlemmene)
Frøydis Bryn-Elvik (representerer produsentene)
Renathe Wammen (på huk, representerer produsentene)

Utvidet familie

I tillegg er både leverandørene og kundene i Evas Hage med på å utforme konseptet. Vi behøver deres hjelp til å formidle hva dere trenger, ønsker eller tilbyr, slik at Evas Hage blir til nytte for alle som er med.
Vårt mål er at vi sammen kan skape et matnyttig fellesskap!